Sollicitatietips | Partnerwinkels

Hoe worden details in de zwembadbouw uitgevoerd?


Bekkenkopontwerp:

De kop van het zwembad is een gevoelig gebied dat speciale aandacht vereist tijdens de planning en uitvoering. Ongeacht of de gootsystemen hoog of laag zijn, de afdichting onder de bekleding moet correct worden gepland en uitgevoerd om te voorkomen dat water binnendringt in aangrenzende structuren. Een capillairbrekende vulling achter de goot is vereist voor alle constructies. Elke doorboring van de waterdichting moet gepland worden en de waterdichting moet stevig verbonden zijn met de doorboring. In de omtrek van het zwembad moet de waterdichting boven de uitzettingsvoeg worden uitgevoerd met geschikte afdichtingsbanden, zodat deze zones ook permanent dicht blijven.
 
 

1 Afdichting

2 (Tegel) verlijming

3 Zetmortel voor goten

4 Capillair-brekende vulling

5 Afdichtband/kraag

6 gesloten rond koord

7 Voegmiddel

8 Gezamenlijke siliconen