Sollicitatietips | Partnerwinkels

Privacybeleid


De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is
Bauchemie24 GmbH
Julius-Ebeling-Straße 2
06112 Halle (Saale)
Halle (Saale) Duitsland
info@bauchemie24.de

Telefoon: 49 (0) 345 68130620

Bedankt voor je interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site gewist.

Hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze serviceproviders als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders wordt uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een adequaat niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor de doorgifte aan derde landen, voor zover de betreffende dienstverlener is gecertificeerd. Tot de certificering door onze dienstverleners blijft de gegevensoverdracht gebaseerd op deze basis: de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

  

2. gegevensverwerking voor contractverwerking en om contact met ons op te nemen

Ten behoeve van de contractafhandeling (incl. navraag naar en afhandeling van bestaande garantie- en nakomingsclaims alsmede wettelijke actualiseringsverplichtingen) conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen absoluut nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder hun specificatie. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de afhandeling van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende hoofdstukken van dit privacybeleid. Na volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen conform art. 6 (1) zin 1 lit. c DSGVO gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.1 Warenwirtschaftssystem

We gebruiken goederenbeheersystemen van externe dienstverleners voor het verwerken van bestellingen en contracten. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2.2 Gegevensoverdracht voor leeftijdsverificatie

Als uw bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderworpen is aan leeftijdsbeperkingen, zorgen wij ervoor dat de klant de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt door middel van een betrouwbare procedure waarbij de persoonlijke identiteit en leeftijd worden gecontroleerd. Hiervoor wordt op onze website de SCHUFA IdentitätsCheck gebruikt. Deze service wordt beheerd door SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland (hierna: SCHUFA).
Om de vereiste minimumleeftijd te garanderen, worden in dit kader individuele persoonsgegevens (bijv. naam, adres en geboortedatum) aan SCHUFA Holding AG doorgegeven. Vervolgens wordt een zogenaamde identiteitscontrole uitgevoerd met Q-Bit, die door de Commissie voor de bescherming van minderjarigen in de media (KJM) positief is beoordeeld voor leeftijdscontrole. Het doorgeven van gegevens aan SCHUFA dient conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, om een aanbod te garanderen dat voldoet aan de wet op de bescherming van minderjarigen en de wettelijke bepalingen ter bescherming van minderjarigen. Een kredietcontrole vindt in dit verband niet plaats.

2.3 Klantaccount

Voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van het klantaccount en om uw gegevens op te slaan voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in dit privacybeleid of via een functie die voor dit doel is voorzien in het klantenaccount. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.4 Contact opnemen

In het kader van de communicatie met de klant verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw aanvragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO, als u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat we de gegevens in deze gevallen absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Live chat tool Userlike

Voor de communicatie met klanten gebruiken we de live chat tool van Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland ("Userlike"). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in effectieve en verbeterde communicatie met klanten, die zwaarder wegen dan onze belangen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Userlike handelt namens ons.

 

3. gegevensverwerking voor het afhandelen van zendingen

Om het contract conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan de expediteur die met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren in gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (drop shipment). Deze worden in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring als verzenddienstverleners beschouwd.

Doorgeven van gegevens aan verzenddienstverleners ten behoeve van verzendberichten

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde aanbieder van de verzendservice in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 letter a DSGVO, zodat de aanbieder van de verzendservice vóór de levering contact met u kan opnemen om u op de hoogte te stellen van de levering of deze te coördineren.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Pakket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer straat 1
41460 Neuss
Duitsland

DPD Duitsland GmbH
Wailandtstrasse 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland

Hellmann Wereldwijde Logistiek Duitsland GmbH & Co. KG
Elbestrasse 1
49090 Osnabrück
Duitsland

4. gegevensverwerking voor betalingsverwerking

We werken samen met deze partners om betalingen in onze online shop te verwerken: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is voor het afhandelen van de betaling. Dit dient de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als je vragen hebt over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien nodig geven we onze dienstverleners verdere gegevens die ze samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling gebruiken als onze orderverwerkers met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Op grond van art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in onze bescherming tegen fraude of in een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging.

4.3 Kredietbeoordeling

Als we een vooruitbetaling doen (in het geval van aankoop op rekening), laten we de identiteit en kredietwaardigheid controleren door gespecialiseerde dienstverleners (kredietbureaus). Hiervoor geven we uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan:

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstrasse 11
41460 Neuss
Duitsland

Tesch mediafinanz GmbH
Witte breedte 5
49084 Osnabrück
Duitsland

Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, bij het beoordelen van de kredietwaardigheid en betalingsbereidheid van onze potentiële klanten in de aanloop naar het sluiten van het contract en daarmee het voorkomen van wanbetaling bij de koopprijs, en is noodzakelijk voor het sluiten van het contract overeenkomstig art. 22 (2) lit. a DSGVO. Er wordt rekening gehouden met passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten door contact op te nemen met de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactoptie. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw voor dit doel verwerkte gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

4.4 Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna betaaldiensten

Klarna automatische incasso, aankoop op rekening via Klarna, huurkoop via Klarna
Als u besluit om gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna te noemen Klarna), vragen wij uw toestemming op grond van artikel 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole mogen doorgeven aan Klarna. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt vermeld. Dit kan tot gevolg hebben dat we u bepaalde betalingsopties niet langer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde intrekken bij Klarna.

4.5 Betrokkenheid van inzamelingsdienstverleners

Wij geven uw gegevens door aan een in opdracht gegeven incassodienst (mediaFinanz GmbH, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück, Duitsland) als onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering direct door de incassodienstverlener geïnd. Dit dient de nakoming van het contract conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO evenals de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een effectieve handhaving of uitvoering van onze betalingsvordering conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO.

5. reclame via e-mail

5.1 Directe reclame

De Bauchemie24 GmbH informeert haar klanten regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die de klanten al gebruiken. Betrokkenen hebben het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Als een betrokkene bezwaar maakt bij de Bauchemie24 GmbH tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal de Bauchemie24 GmbH de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar zijn te vinden in de juridische mededeling. Als alternatief kan in elke reclamemail de hiervoor bedoelde link worden gebruikt. Er ontstaan voor de klant geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5.2 Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van de Bauchemie24 GmbH wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonlijke gegevens die worden doorgegeven bij het abonneren op de nieuwsbrief kan worden gezien van de input masker gebruikt voor dit doel. Het abonnement op de nieuwsbrief van Bauchemie24 GmbH wordt altijd uitgevoerd in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van anderen. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging en het IP-adres.

Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van de legitieme belangen van Bauchemie24 GmbH om te controleren of het correct is uitgevoerd. Als een dienstverlener de opdracht krijgt om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van het legitieme belang van een efficiënt en veilig verzendsysteem.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het registreren voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief met informatie over het bedrijf, de diensten, promoties en aanbiedingen. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of wijzigingen in de technische omstandigheden.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken. De contactgegevens voor het uitoefenen van het recht op bezwaar zijn te vinden in de wettelijke kennisgeving. Als alternatief kan de link worden gebruikt die voor dit doel in elke reclame-e-mail wordt vermeld.

Bauchemie24 GmbH kan de uitgeschreven e-mailadressen op basis van gerechtvaardigde belangen maximaal drie jaar bewaren voordat ze worden verwijderd, om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot wissen is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd wordt bevestigd dat er eerder toestemming is gegeven. In het geval van verplichtingen om bezwaren permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres uitsluitend voor dit doel op te slaan in een zwarte lijst.

5.3 Nieuwsbrief bijhouden

De nieuwsbrief van Bauchemie24 GmbH bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan het succes of falen van online marketingcampagnes statistisch worden geanalyseerd. De ingesloten trackingpixel wordt gebruikt om technische informatie te verzamelen, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van toegang.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van nieuwsbrieven. Het is echter niet de bedoeling van Bauchemie24 GmbH of, indien gebruikt, van de mailingdienstverlener om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties worden veeleer gebruikt om de leesgewoonten van de gebruikers te herkennen en om de inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen, afhankelijk van de interesses van de gebruikers.

Een afzonderlijke annulering van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief worden geannuleerd of moet er bezwaar worden aangetekend.

Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).

Betrokken personen: Communicatiepartner.

Doeleinden van verwerking: Direct marketing (bijv. via e-mail of post).

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR), Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. GDPR).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Maileon: E-mailmarketingplatform; Dienstverlener: XQueue GmbH, Christian-Pleß-Str. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Duitsland; Website: https://maileon.com/de/; Privacybeleid: https://maileon.com/de/datenschutz/

 

6. cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies).


Privacybescherming voor eindapparaten
Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is in dit opzicht geen toestemming nodig.

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is uw toestemming nodig voor het opslaan van informatie op uw eindapparaat of voor toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen. Houd er rekening mee dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet beschikbaar zijn voor onbeperkt gebruik. Elke toestemming die u hebt gegeven, blijft geldig totdat u de betreffende instellingen op uw eindapparaat aanpast of reset.

Eventuele downstream gegevensverwerking via cookies en andere technologieën
We gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Door middel van deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje) verzameld en verwerkt. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende secties van dit privacybeleid.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser op de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in het privacybeleid. U kunt ook naar de volgende link gaan: https://www.bouwchemie24.nl/#. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

6.2 Gebruik van de "Consentmanager" tool van consentmanager AB om toestemmingen te beheren

Op onze website gebruiken we "Consent Manager" om u te informeren over de cookies en andere technologieën die we op onze website gebruiken en om uw toestemming, indien nodig, voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren. Dit is noodzakelijk op grond van art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van art. 7 (1) DSGVO om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaraan wij onderworpen zijn, te kunnen bewijzen. "Consentmanager" is een aanbod van consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden.

Nadat u uw cookieverklaring op onze website hebt ingediend, slaat de webserver van Consentmanager uw IP-adres, browser, taal en de bezochte website op. Bovendien wordt het IP-adres verwerkt om het land van de bezoeker te bepalen. Daarnaast worden cookies gebruikt die informatie bevatten over uw toestemmingsgedrag, in het bijzonder de status en datum van toestemming.

De duur van de gegevensopslag is afhankelijk van uw actieve gebruikersinstellingen op onze website en wordt na 2 jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO door middel van een hernieuwde aanvraag of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

7. gebruik van cookies en andere technologieën

Voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na afloop van het doel en het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Meer informatie over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders vindt u in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-services

Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), zoals hieronder beschreven. De automatisch door de technologieën van Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die is gesloten voor de respectieve technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

 Google Analytics

Voor website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit gebruiksprofielen met pseudoniemen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een bewerkersovereenkomst met Google.

 Google-advertenties

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd. In dat geval zal Google, als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren.

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen meten we uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking wanneer u onze website hebt bereikt via een advertentie van Google Ads. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit gebruiksprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt.

7.2 Gebruik van Microsoft-diensten voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Wij gebruiken de hieronder beschreven technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"). De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. De automatisch door Microsoft-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, en daar opgeslagen. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft voor meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Voor websiteanalyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u onze website hebt bezocht via een advertentie van Microsoft Advertising. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruiksprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt. Als uw apparaten met internetverbinding zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account en u de instelling "Adverteren op basis van interesses" in uw Microsoft-account niet hebt uitgeschakeld, kan Microsoft rapporten genereren over het gebruiksgedrag (met name gebruikersaantallen tussen apparaten), zelfs als u van eindapparaat verandert, het zogenaamde "tracken tussen apparaten". Wij verwerken in dit verband geen persoonlijke gegevens; wij ontvangen alleen statistieken die zijn opgesteld op basis van Microsoft UET.

7.3 Gebruik van Facebook-diensten

Gebruik van Facebook-pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel in het kader van de hieronder beschreven technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). De Facebook-pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Voor dit doel wordt automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch wordt herkend bij het bezoeken van andere websites door middel van een pseudonieme CookieID. Facebook (by Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.
De automatisch door Facebook (door Meta) verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook (by Meta).

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een adequaat niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor een doorgifte aan een derde land, voor zover de betreffende serviceprovider is gecertificeerd. Een certificering is beschikbaar.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in deze landen: Australië, Hongkong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië, Mexico. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 Facebook-advertenties

Via Facebook Ads maken we reclame voor deze website op Facebook (via Meta) en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende advertentiecampagne. Facebook (by Meta) is verantwoordelijk voor de exacte implementatie, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders vermeld voor de individuele technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking volgens art. 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door de Facebook Pixel en de gegevens die zijn verzameld over uw gebruiksgedrag op onze website, maken we gebruik van gepersonaliseerde reclame via Facebook Pixel remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions meten wij uw latere gebruiksgedrag voor webanalyse en event tracking wanneer u onze website hebt bereikt via een advertentie van Facebook Ads. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Facebook (by Meta).

7.4 Andere aanbieders van webanalyse en online marketingdiensten

AWIN gebruiken voor online marketing

We bieden ruimte aan voor advertenties van derden via onze reclamepartner AWIN AG, Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlijn, Duitsland ("AWIN"). Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website weergegeven. Door middel van cookies kan AWIN het verloop van de respectieve bestelling volgen en in het bijzonder dat u op de respectieve advertentie hebt geklikt en vervolgens het product hebt besteld. Hiervoor worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld, doorgegeven aan AWIN en verwerkt door AWIN. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

 Live chat tool Userlike

Als u de Userlike live chat tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) door ons verwerkt in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO voor het beantwoorden van de vraag in het kader van de contractverwerking. Daarnaast dient het gebruik van deze tool ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een effectieve en verbeterde communicatie met de klant, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. De gegevens worden vervolgens verwijderd. De live chat tool wordt aangeboden door Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland, die namens ons handelt.

8. integratie van de Trusted Shops vertrouwensbadge

Trusted Shops widgets zijn op deze website geïntegreerd om Trusted Shops diensten weer te geven (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) en om Trusted Shops producten aan te bieden aan klanten nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. De vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), waarmee wij op grond van artikel 26 DSGVO gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de wezenlijke contractuele inhoud conform art. 26 (2) DSGVO.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops AG bestaat, kunt u bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten bij voorkeur contact opnemen met Trusted Shops via de contactmogelijkheden die in de informatie over gegevensbescherming worden vermeld. Los daarvan kunt u echter altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw vraag wordt dan, indien nodig, voor een reactie aan de andere verantwoordelijke persoon doorgegeven.

8.1 Gegevensverwerking bij het integreren van de vertrouwensbadge/andere widgets

De vertrouwensbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat voor de VS hier toegankelijk is. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

8.2 Gegevensverwerking na voltooiing van bestelling

Nadat de bestelling is afgerond, worden de bestelgegevens (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, eventueel gekocht product) en uw e-mailadres, dat met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie is gehasht, aan Trusted Shops doorgegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Dit dient om te controleren of u al bent aangemeld voor diensten van Trusted Shops en is daarom noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende gerechtvaardigde belangen en die van Trusted Shops bij het leveren van de aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van transactiebeoordeling conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO. Indien dit het geval is, wordt de verdere verwerking uitgevoerd in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de diensten, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld om dit voor de eerste keer te doen. De verdere verwerking na registratie is eveneens afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u zich niet registreert, worden alle doorgegeven gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke referentie niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat hier kan worden geraadpleegd voor de VS en hier voor Israël. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie.

9. sociale media

9.1 Social Plugins van Facebook (door Meta), Instagram (door Meta)

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de betreffende aanbieder wanneer onze website wordt opgeroepen. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser waar u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt klikken.

9.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta), Youtube

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende exploitant van sociale media in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, op basis waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden over het algemeen cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsopties in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de kennisgevingen over gegevensbescherming van de hieronder gekoppelde aanbieders. Mocht u in dit verband nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (by Meta) is een dienst die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De automatisch door Meta Platforms Ierland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (by Meta) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook (by Meta) fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights data) vindt u hier.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of maken gebruik van servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de betreffende dienstverlener is gecertificeerd. Een certificering is beschikbaar.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in deze landen: Australië, Hongkong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië en Mexico.
Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Instagram (by Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram (door Meta) fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen op grond van art. 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights data) is hier te vinden.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of maken gebruik van servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië.

Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de betreffende dienstverlener is gecertificeerd. Een certificering is beschikbaar.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in deze landen: Australië, Hongkong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië en Mexico.
Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

YouTube is een service van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over jouw gebruik van onze online-aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

10. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • In overeenstemming met art. 15 DSGVO hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is gespecificeerd;
 • In overeenstemming met art. 16 DSGVO hebt u het recht om onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • In overeenstemming met art. 17 DSGVO hebt u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens aan te vragen, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens verboden is.
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van openbaar belang, of
  • noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  • de nauwkeurigheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO;
 • in overeenstemming met art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • In overeenstemming met art. 77 DSGVO hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.

 

10.2 Contactopties

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Privacybeleid gemaakt met de Trusted Shops juridische teksteditor