Sollicitatietips | Partnerwinkels

Hoe wordt een zwembad schoongemaakt en in gebruik genomen?


Hoe wordt een zwembad schoongemaakt en in gebruik genomen?

 

Om bouwers veel plezier te laten beleven aan hun zwembad, moeten alle betrokken partijen verschillende punten in acht nemen.

 
 

De basisreiniging

Bij een normale tegelbekleding vindt de eerste grondige reiniging van het zwembadoppervlak plaats nadat de voegen voldoende zijn uitgehard. Resten van het voegen en normale vervuiling van het terrein worden hier verwijderd, zodat er geen voedingsbodem overblijft voor latere kieming. Anders leert de ervaring dat aantasting door micro-organismen, zoals schimmel, kan optreden. Deze reiniging wordt uitgevoerd met een chloorbleekoplossing of geschikte reinigingsmiddelen op deze basis.

 
 

Reiniging voor glasmozaïek

Als glasmozaïek, dat meestal aan de voorkant met papier is verlijmd, in een zwembad wordt gelegd, worden de oppervlakken eerst gereinigd voordat er wordt gevoegd. Hiervoor wordt de bekleding gereinigd met chloorbleekmiddel en grondig afgespoeld met helder water om te voorkomen dat de voegen later gaan kiemen. Na het reinigen is het vooral belangrijk om het vuil en overtollig water dat zich in het vloeroppervlak heeft opgehoopt volledig te verwijderen.
 
 

De ingebruikname

Voordat het zwembad in gebruik wordt genomen, moet het minstens twee weken met een verhoogde chloorconcentratie (minstens 2 mg/l) worden gebruikt. Als het zwembad daarna met chloorvrij water wordt gebruikt, moet het zwembad regelmatig visueel worden geïnspecteerd. Als er ook maar het kleinste teken is van organismen op de wanden of bodem van het zwembad, moet er schokchlorering worden uitgevoerd.
 
 

Het onderhoud

Een zwembad is niet onderhoudsvrij. In openbare faciliteiten is professioneel onderhoud meestal verzekerd. Voor privézwembaden moeten de volgende punten in acht worden genomen:
- Het waterbehandelingssysteem moet correct gekalibreerd zijn en de bouwer moet vertrouwd zijn met de werking ervan.
- De watercirculatie moet constant in werking zijn, zelfs 's nachts en tijdens vakanties.
- Het filtersysteem moet kiemvrij worden gehouden door regelmatig onderhoud (terugspoelen). In het filter verzamelen zich ook organische onzuiverheden, die een ideale voedingsbodem vormen voor micro-organismen. In stilstaand water, d.w.z. wanneer de watercirculatie is uitgeschakeld, kunnen deze micro-organismen zich anders abrupt vermenigvuldigen en het zwembad binnendringen wanneer het weer wordt ingeschakeld.
- Hoewel DIN 19643-1 "Behandeling van zwem- en badwater" alleen van toepassing is op de publieke sector, moeten particuliere bouwers in overeenstemming met deze voorschriften handelen.

Een goede waterbehandeling is verantwoordelijk voor optimaal zwembadwater en schone wanden en vloeren.