Sollicitatietips | Partnerwinkels

Wat maakt natuursteen zo speciaal?


Wat maakt natuursteen zo speciaal?

 

Natuursteen heeft zijn plaats gevonden als aantrekkelijke vloerbedekking. Het natuurlijke materiaal verfraait ruimtes en zorgt voor een speciale sfeer met een luxe uitstraling. Bouwers en architecten kunnen bijna elke kleur en structuur verkrijgen. Hoewel veel natuurstenen zeer veerkrachtig zijn, kunnen ze erg gevoelig zijn bij het leggen. Bovendien is niet elke steen geschikt voor elke toepassing en elke belasting. De juiste materiaalkeuze voor natuursteen en een bijpassend installatiesysteem zijn cruciaal voor duurzame, mooie bekledingen.

 
 
De gesteenten hebben een verschillende oorsprong en dit resulteert ook in verschillende eigenschappen. In principe onderscheidt men drie grote groepen gesteenten:

Sedimentaire gesteenten

worden gevormd door afzetting en overeenkomstige natuurlijke compressie van de massa's. Typische vertegenwoordigers van dit type zijn marmer, zandsteen of travertijn. De sterkte hangt af van de druk waaronder de afzettingen werden gevormd. De waterabsorptie is meestal relatief hoog door de grote poriënstructuur en deze natuurstenen zijn daarom meestal gevoelig voor zuren.

Diepe rotsen

zijn gesteenten van vulkanische oorsprong en worden meestal gekenmerkt door een hoge hardheid en sterkte, weinig slijtage en een lage waterabsorptie. De bekendste vertegenwoordigers van deze groep zijn granieten, diorieten en gabbo's met een breed bereik, van het lichte Bethel White tot het zwarte Star Galaxy.

Methamorfose gesteenten

ook wel metamorfe gesteenten genoemd, worden gevormd uit de bovengenoemde gesteenten door de inwerking van hoge druk bij hoge temperaturen in het binnenste van de aarde. De eigenschappen van de stenen zijn daarom sterk afhankelijk van het bronmateriaal.

Soms suggereert de naam ook een verkeerd type gesteente. Belgisch graniet is bijvoorbeeld geen graniet maar kalksteen. Agglo marmer is ook geen natuursteen, maar een plaat van brokken marmer die gebonden zijn met kunsthars. Bovendien kunnen marmersoorten zowel door sedimentatie als door metamorfose worden gevormd, zodat ook hier de eigenschappen van de afzonderlijke gesteenten sterk verschillen en er verschillende producten nodig zijn voor de installatie.

Als er echter zorgvuldig en met kennis van zaken wordt gekozen voor het juiste installatiesysteem voor het materiaal, kunnen er voor eeuwig hoogwaardige, aantrekkelijke oppervlakken worden gecreëerd.

Een duidelijke keuze van de legmortel op basis van de steenaanduiding is echter niet altijd mogelijk. Zo kan graniet, dat over het algemeen als gemakkelijk te leggen wordt beschouwd, erg absorberend zijn en de neiging hebben om te verkleuren, afhankelijk van de herkomst. Daarom moeten er vooraf tests worden uitgevoerd of moet er bij de leverancier om precieze informatie over de natuursteen worden gevraagd.

 

Snel uithardende lijmen

ervoor zorgen dat de ondergronden snel beloopbaar zijn. Het vocht uit de lijm kan echter door capillaire werking diep in de steen doordringen en mogelijk tot verkleuring leiden. Daarom moeten voor vochtgevoelige stenen niet alleen sneldrogende maar ook sneldrogende lijmen worden gebruikt. Deze lijmen kunnen een groot deel van het aanmaakwater chemisch binden en zo voorkomen dat vocht zo diep mogelijk in de steen dringt.